Home Up Call me back Contents Immunology Infectious agents Cellular Biology Molecular biology InstrumentsCACOgoblet nederlands CacoGoblet Francais PEG-IT

Google

       Pricelist 2010 

redcoon België GENTAUR BVBA

VAT BE0473327336

Av. de l Armee 68 B4

1040 Brussels BELGIUM

  Tel + 32 16 58 90 45 

Fax + 32 16 50 90 45

GENTAUR France SARL

SIRET 48423788800017

Rue Lagrange, 9

75005 Paris, France

 Tel 01 43 25 01 50

Fax 01 43 25 01 60 

GENTAUR Germany

52074 Aachen, Germany

 Tel +32 16 58 90 45

Fax +32 16 50 90 45

GENTAUR Pol Sp. Z.o.o. Ulica Ogarna 15/19B m2

80-826 GDANSK

Tel 00 48 51 760 77 08

Fax: 00 32 16 50 90 45

GENTAUR Italy

23015 Milano, Italy

 Tel 02 36 00 65 93

Fax 02 36 00 65 94

Česká republika Praha
+420246019719
 

Danmark

+4569918806 

Finland Helsset
+358942419041

Ελλάς Αθήνα
+302111768494
 

Ireland Dublin
+35316526556
 

Luxembourg
+35220880274
 

Magyarország Budapest
+3619980547
 

Nederland
+31208080893
 

Norge Oslo
+4721031366
 

Österreich
+43720880899
 

Sverige Stockholm
+46852503438
 

Schweiz Züri
+41435006251
 

 

Northern America 

Canada Montreal
+15149077481
 

US New York
+17185132983

 

Other Countries redcoon België
0032 (0)16 41 44 07

 

Een nieuwe slijm afscheidende kant-en-concept te gebruiken voor uw in-vitro-intestinale absorptie evaluaties

TECHNISCHE FICHE

24-transwell HTS plate(s), with plated and differentiated coculture of Caco-2 and human goblet cells (14-days). 24-transwell HTS plaat (s), met vergulde en gedifferentieerde coculture van Caco-2 en menselijke cellen beker (14-dagen).

 Technical sheet. Technische fiche.

 - Oral absorption efficiency. - Mondelinge absorptie-efficiëntie. - Mechanisms for oral/intestinal systems. - Mechanismen voor orale / darm-systemen. - Oral toxicity. - Orale toxiciteit. - Research on new delivery systems. - Onderzoek naar de levering van nieuwe systemen. - High-throughput screening of compounds. - High-throughput screening van verbindingen. - Others. - Andere. - Oral bioavailability. - Mondelinge biologische beschikbaarheid. CacoReady™-HTS (96 transwells size) CacoReady ™-HTS (96 transwells grootte) CacoReady™HTS (24 transwells size) CacoReady ™ HTS (24 transwells grootte) TransportPlus (comparative gastrointestinal permeability profiling) TransportPlus (vergelijkende gastro-intestinale permeabiliteit profiling) CacoCYP (intestinal bioavility and metabolism testing in one step) (ud) CacoCYP (intestinale bioavility en metabolisme testen in een stap) (UD) The kit provides 14-day polarized cocultures of Caco-2 and human goblet cells on polycarbonate microporous filters,

De kit voorziet 14-daagse gepolariseerde cocultures van de Caco-2 en beker menselijke cellen op microporeuze polycarbonaat filters, in 24 HTS transwell plates of 6.5 mm diameter, 0.33 cm in 24 HTS transwell platen van 6,5 mm diameter, 0,33 cm 2 2 area and 0.4 µm of pore diameter. gebied en 0,4 micrometer van poriëngrootte. An innovative conditioning medium maintains the properties of the barrier, allowing us to provide customers with a Een innovatieve conditionering medium handhaaft de eigenschappen van de barrière, waardoor we onze klanten voorzien van een robust screening tool. robuust screening tool. CacoGoblet provides the standard 21-days Caco-2 and human goblet cells barrier as shown CacoGoblet biedt de standaard 21-dagen Caco-2 en menselijke cellen beker barrière zoals by permeability values of test compounds. doorlaatbaarheid van de waarden van de test-verbindingen.

ASSAYS PERFORMED WITH CacoGoblet KIT: ANALYSES UITGEVOERD MET CacoGoblet KIT: CacoGoblet can be used to perform the following assays: CacoGoblet kan worden gebruikt voor het uitvoeren van de volgende tests: - permeability assay - Permeabiliteit assay - Immunocytochemistry - Immunocytochemistry - protein extraction - Eiwitextractie

CacoReady™ CacoReady ™ CacoGoblet CacoGoblet
 

Price (excl. VAT)

EUR 1490.00
GBP 1419.00
DKK 11105.00
SEK 15305.13
NOK 12935.17

 

Send mail to webmaster@gentaur.com with questions or comments about this web site.Copyright © 2009 GENTAUR Last modified: 04/01/10